Diskuse k politice v ČR a hospodářství


    Tradičním problémem, který se pojí s činností státní správy a samosprávy a nejen s nimi, je úplatkářství. Je pravděpodobné, že se tento fenomén zřejmě nikdy nepodaří úplně vytěsnit. Lze jen doufat, že jej lze alespoň minimalizovat
    Problematice úplatkářství se trestní zákon ( zákon č. 140/1961 Sb.) věnuje v oddíle třetím hlavy třetí, který je nazván úplatkářství a sdružuje trestné činy přijímání úplatku, podplácení a nepřímého úplatkářství, jež mají poskytovat ochranu řádnému obstarávání věcí veřejného zájmu. Pod pojem věc veřejného či obecného zájmu lze subsumovat celou řadu činností a úkolů, a to především takových, které jsou hodnoceny jako věci a činnosti důležité pro celou společnost

    Již jste se setkali s korupcí byli požádáni o úplatek?


Diskuse.

Pište na email:

 diskuse@vseobecnaobcanskastrana.eu