Sociální systém podporuje past chudoby.


    Lidé s nízkými příjmy, zejména mají-li děti, dostávají vyšší dávky, než je jejich reálně dosažitelný pracovní příjem. Když pracovat začnou, jsou až do určité výše příjmu zdaněni prakticky 100% sazbou. Zvýšení příjmu totiž může způsobit odebrání dávek, a tedy propad čistého příjmu rodiny o několik tisíc. Motivace pracovat je tak nulová.
    České vlády tento problém neřeší, přestože doporučení renomovaných organizací a ekonomů jsou jasná - sociální systém nesmí být demotivační.
    Český dávkový systém je totiž klasickou ukázkou toho, co sociologové a ekonomové nazývají "pastí chudoby".
    
    Co si myslíte Vy? Proč vláda přes kritiku ekonomů svůj přístup nezmění? Kolik na dávkách pobíráte vy? Povězte nám.
    


Diskuse a názory.
(za formu, styl a obsah  zodpovídá každý pisatel sám)