Exekuce - bič na občana.


    Nesplácíte-li své pohledávky, nevyzvedáváte si upomínky či je házíte do koše, pak se vám může stát, že platební karta přestane fungovat,účet bude na nule, stavební spořitelna či penzijní fond vám oznámí porušení podmínek a odeberou vám státní podporu, můžete však přijít i o cenné papíry. Exekuce může být nařízena, i když jste nereagovali na výzvy k vyzvednutí doporučených zásilek. Vaše chyba! Ostudu můžete mít i v práci, pokud vaše mzdová účtárna obdrží exekuční příkaz postihující vaši mzdu.
    Jak je to možné? Vaše pohledávka se stala vykonatelnou ( tzn. že rozhodnutí, jímž vám byla udělena např. pokuta, nabylo právní moci a stalo se vykonatelným), byla předána k vymáhání a následně byla nařízena exekuce.
    Netýká se to jen zaměstnaných, důchodci či nezaměstnaní jsou na tom stejně, neboť postihnut může být jakýkoliv příjem, tedy i důchod a sociální dávky. A ani smrtí vše nekončí, neboť se dědí nejen majetek, ale i dluhy. Snažte se dát si pozor na své finanční závazky a plaťte vše včas, protože o tom, že u vás probíhá exekuce, se můžete dozvědět, až když bude již po všem.
    Právním podkladem exekuce nemusí být jen rozhodnutí soudu, jak se lidé mylně domnívají, úřady státní správy, vykonávající svoji činnost v rámci přenesené působnosti, vymáhají své pohledávky v rámci daňové exekuce, tudíž mají pravomoc exekuční titul vystavit. Navíc se vám k tomu přičtou ještě exekuční náklady.
    Ale i v této fázi lze exekuci zastavit, ale pouze v tom případě, že neprodleně uhradíte celý dluh včetně exekučních nákladů.
    Nenechte svou situaci dojít tak daleko. Pokud se vám ovšem stane, že nemůžete zaplatit celou pohledávku najednou, zažádejte si o splátky. Bude – li vám vyhověno, nesmíte porušit pravidelné splácení.


Diskuse a názory.
(za formu, styl a obsah zpdpovídá každý pisatel sám).