Přání premierovi Ing. Miroslavu TOPOLÁNKOVI .
 Ing.Vladislav N O V A R A
    předseda Všeobecné občanské strany
    Kancelář VOS
    Padlých hrdinů 149/51, 736 01 Havířov
    V Havířově dne 04.09.2006

        
    Vážený pan
    Ing. Miroslav Topolánek
    předseda ODS a předseda vlády ČR.

    Vážený pane předsedo vlády,
    dovolte abych jménem Všeobecné občanské strany Vám osobně a celé vládě popřál mnoho úspěchu. Držím Vám osobně palce při jednání o důvěře v parlamentu. Situace není zrovnanejlepší, ale není zoufala, prostě nedejte se !!!!!!!
            S  pozdavem a přání úspěchů
   
    Předseda Všeobecné občanské strany
    Ing. Vladislav Novara

www.vseobecnaobcanskastrana.eu
email: sekretariat@vseobecnaobcanskastrana.eu

ODPOVĚĎ dne 07.09.2006
Vážený pane inženýre,
 
děkuji Vám i členům Vaší strany za podporu. Ujišťuji Vás, že mnou vedená vláda bude svou funkci vykonávat svědomitě a ku prospěchu všech občanů naší země, ať už bude úřadovat měsíc, rok, či čtyři roky.
 
S pozdravem,
 
Mirek Topolánek


ODPOVĚĎ dne 05.10.2006


Vážený pane předsedo,
 
děkuji Vám za povzbudivá slova, zvlášť v této pro ODS i pro celou zemi obtížné situaci. Mnou vedená vláda bohužel nedostala důvěru a troufám si tvrdit, že ne kvůli svému složení či absolutně kompromisnímu programovému prohlášení, nýbrž kvůli intrikám a mocichtivosti levicového bloku ve sněmovně. Veřte mi však, že nevěším hlavu a udělám všechno pro to, abych sympatizanty ODS nezklamal.
 
S pozdravem,
 
Mirek Topolánek

Zpět.