Přání předsedovi ČSSD ing. Jiřímu Paroubkoví .
 Ing.Vladislav N O V A R A
    předseda Všeobecné občanské strany
    Kancelář VOS
    Padlých hrdinů 149/51, 736 01 Havířov
    V Havířově dne 13.05.2006

        
    Vážený pan
    Vážený pan předseda ČSSD,ing. Jiří Paroubek
    předdseda vlády ČR,

     dovolte abych touto cestou  Vám
popřál ke zvolení předsedou České strany socialně demokratické mnoho
úspěchu
ve vedení strany a úspěch v parlamentních volbách 2006.

    S pozdravem 

Předseda Všeobecné občanské strany

Vladislav Novara

predseda@vseobecnaobcanskastrana.eu


ODPOVĚĎ dne 18.07.2006


Vážený pane Novaro,

      děkuji Vám za přání ke zvolení předsedou České strany sociálně
demokratické a za přání úspěchu v letošních volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. ČSSD v nich dosáhla historického úspěchu, za
což patří dík všem jejím voličům.

S přátelským pozdravem,

Jiří Paroubek
předseda vlády ČR