Kontaktní udaje  Všeobecné občanské strany.        
    Ing.Vladislav N O V A R A
    předseda Všeobecné občanské strany (VOS)
    Kancelář VOS
    Padlých hrdinů 149/51, 736 01 Havířov
  _____________________________________________
 Webové stánky: www.vseobecnáobcanskastrana.eu

   
 email                 : sekretarat@vseobecnaobcanskastrana.eu

                           : predseda@vseobecnaobcanskastrana.eu
                           : VOS@vseobecnaobcanskastrana.eu
                           : postmastrer@vseobecnaobcanskastrana.eu
                           : V.Novara@seznam.cz
   
 telefon               : 606 715 059

                           : 724 942 624
                           : 721 808 052
   
 Adresa              : Všeobecná občanská strana

                              Dolní 706
                              735 41  Petřvald

        
   
    Zpět